,,Janie Pawle ,teraz przyjdź''

Słowa: bp Józef Zawitkowski; melodia: ks. Wiesław Kądziela

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdź pośród świętych wywyższony.

Słowa swoje zamień w czyn, Bóg niech będzie uwielbiony;

Niech zadrży ziemia, zagra róg, bo nic nad Boga i któż jak Bóg!

1. Przekroczyliśmy próg nadziei, oblicze ziemi się zmieniło,

Bo całe życie nas szukałeś, a słońce prawdy nam świeciło.

Ref. Janie Pawle...

2. A Chrystus wczoraj, dziś i zawsze - naszą nadzieją jest i skałą.

Wieki i trudne czasy miną, Bóg, wiara, honor w nas ostaną.

Ref. Janie Pawle...

3. Pamięć zachować i tożsamość - Bogurodzica nam pomoże,

A być świadkami miłosierdzia - pomóż nam, pomóż, Święty Boże!

Ref. Janie Pawle...