Kadra

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:

S. Bernarda Urszula Wójtowicz

s. Maria Arciszewska, s. Bernarda Wójtowicz – katecheta

s. Maria Arciszewska nauczyciel w grupie dzieci 6-letnich

Wioletta Pętkowska – nauczyciel w grupie dzieci 5-letnich,

 Anna Dzieciątko - nauczyciel w grupie dzieci 3-letnich,

Anna  Norwa - Skiba - pomoc nauczyciela,

Joanna Stefaniak - pomoc nauczyciela,

Małgorzata Kucińska – nauczyciel w grupie dzieci 4-letnich,

Anna Rucińska – pomoc nauczyciela,

Sylwia Jaczewska – pomoc nauczyciela, pracownik administracyjno biurowy,

Olga Mikiciuk-Fronczuk - nauczyciel j. angielskiego,

s. Tarsycja Teresa Trusz - kucharka

Henryka Grodzka kucharka

 Anna Krzyżewska woźna

Agata Żarlak – woźna

Elżbieta Sujkowska - woźna

Sławomira Załęska - logopeda

Adrianna Włodkowska - rytmika

Michał Rzepka - taniec,

Monika Herman, Paweł Sujkowski - szachy