Nasz Dzień

Rodzaje i liczba zajęć w grupie 3-latków

 

7.00-8.45 * Schodzenie się dzieci
* Zabawy swobodne: zabawy konstrukcyjne, zabawy lalkami, samochodami, rysowanie, oglądanie książeczek, lepienie z plasteliny, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne.
* Modlitwa
* Czynności higieniczne
8.45-9.15 * Śniadanie
9.15-9.30 * Czynności higieniczne
9.30-10.30 * Zajęcia zorganizowane, zabawy dydaktyczne: utrwalające wiadomości o otoczeniu
* Zabawy ćwiczące mięśnie narządów mowy
* Zabawy uczące rozróżniania przedmiotów, np. barwy, kształtu i wielkości.
10.30-11.30 * Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, spacery
11.30-11.45 * Zabawy ruchowe zorganizowane, np. zabawa ze śpiewem, zabawa w kole itp.
11.45-12.00 * Czynności higieniczne
* Modlitwa
12.00-12.45 * Obiad
12.45-14.15 * Odpoczynek
* Zabawy swobodne, spacery, słuchanie bajek, muzyki
14.15-14.30 * Zabawy ruchowe zorganizowane
* Czynności higieniczne
14.30-15.00 * Podwieczorek
15.00-16.30 * Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym
* Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4 – letnich

 

Czas Rodzaj aktywności dzieci Czas realizacji podstawy programowej
7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci 4 i 5 letnich do jednej sali.Zajęcia integrujące w grupie zróżnicowanej wiekowo. Zajęcia wyrównawcze i indywidualne lub w małych zespołach. Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań
Realizacja podstawy programowej 8:00-13:00 8:00-8:50 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieciZabawy ruchowe i rytmiczno-ruchowe
8:50-9:00 Przygotowanie do śniadania : sprzątanie zabawek, czynności higieniczne w łazience, modlitwa poranna
9:00-9:30 Śniadanie
9:30-10:05 Zintegrowane zajęcia programowe i zabawy organizowane z całą grupą
10:05- 10:25 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
10:25-10:35 Czynności samoobsługowe w szatni
10:35-11:50 Zajęcia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (organizowane i swobodne), spacery i wycieczki plenerowe, pobyt na placu zabaw
11:50 - 12:00 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu, modlitwa przed posiłkiem
12:00-12:45 Obiad
12:45-13:00 Higiena poobiednia
13:00-16:00 13:00-14:15 Odpoczynek poobiedni , słuchanie muzyki relaksacyjnej, spotkanie z literaturą dziecięcą
14:15-14:30 Czynności porządkowo-higieniczne, zabawy Ruchowe ze śpiewem
14:30-15:00 Podwieczorek
15:00-16:30 Zabawy swobodne i organizowane w Sali lub w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci

 

 

 Ramowy rozkład dnia w grupie 5-latków

 

7.00 – 8.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA. ZABAWY DOWOLNE SŁUŻĄCE REALIZACJI POMYSŁÓW DZIECI.
8.30 - 8.50 ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ. ĆWICZENIA OGÓLNO-ROZWOJOWE (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). ROZMOWY KIEROWANE NA TEMATY ZGODNE
Z ZAINTERESOWANIAMI DZIECI. ĆWICZENIA PORANNE. MODLITWA PORANNA.
8.50 - 9.00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA.
9.00 - 9.30 ŚNIADANIE.
9.30 - 11.00 REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH ZGODNIE Z PROGRAMEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
11.00 - 11.45 SPACERY, ZABAWY RUCHOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU LUB W SALI; ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE.
11.45 - 12.00 WSPÓLNA MODLITWA. PRZYGOTOWANIE DO OBIADU.
12.00 - 12.30 OBIAD.
12.30 – 13.00 ĆWICZENIA RELAKSACYJNE, GŁOŚNE CZYTANIE BAJEK, OPOWIADAŃ. AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI KLASYCZNEJ.
13.00 - 14.15 REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH ZGODNIE Z PROGRAMEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO- DRUGIE ZAJĘCIE.
14.15 - 14.30 WSPÓLNA MODLITWA.
PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU.
14.30 - 15.00 PODWIECZOREK.
15.00 - 16.30 PRACA KOREKCYJNO - WYRÓWNAWCZA STOSOWNIE DO WYNIKÓW DIAGNOZY. ZABAWY DOWOLNE WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ DZIECI. ZABAWY NA PRZEDSZKOLNYM PLACU ZABAW. ROZCHODZENIE SIĘ DO DOMU.

 

Ramowy rozkład dnia w grupie 6-latków

 

7.00 – 8.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA. ZABAWY DOWOLNE SŁUŻĄCE REALIZACJI POMYSŁÓW DZIECI.
8.30 - 8.50 ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ. ĆWICZENIA OGÓLNO-ROZWOJOWE (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). ROZMOWY KIEROWANE NA TEMATY ZGODNE
Z ZAINTERESOWANIAMI DZIECI. ĆWICZENIA PORANNE. MODLITWA PORANNA.
8.50 - 9.00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA.
9.00 - 9.30 ŚNIADANIE.
9.30 - 11.00 REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH ZGODNIE Z PROGRAMEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
11.00 - 11.45 SPACERY, ZABAWY RUCHOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU LUB W SALI; ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE.
11.45 - 12.00 WSPÓLNA MODLITWA. PRZYGOTOWANIE DO OBIADU.
12.00 - 12.30 OBIAD.
12.30 – 13.00 ĆWICZENIA RELAKSACYJNE, GŁOŚNE CZYTANIE BAJEK, OPOWIADAŃ. AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI KLASYCZNEJ.
13.00 - 14.15 REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH ZGODNIE Z PROGRAMEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO- DRUGIE ZAJĘCIE.
14.15 - 14.30 WSPÓLNA MODLITWA.
PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU.
14.30 - 15.00 PODWIECZOREK.
15.00 - 16.30 PRACA KOREKCYJNO - WYRÓWNAWCZA STOSOWNIE DO WYNIKÓW DIAGNOZY. ZABAWY DOWOLNE WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ DZIECI. ZABAWY NA PRZEDSZKOLNYM PLACU ZABAW. ROZCHODZENIE SIĘ DO DOMU.

"Boże Narodzenie, radość, czas miłości,

Przy rodzinnym stole uroczysty blask
Zdrowie i dostatek niech tu zawsze gości -
Niechaj nigdy szczęście nie opuszcza nas.

Jasna gwiazdka świeci i uśmiecha się do dzieci,
Oczkami mruga i dziwi się czyja to zasługa,
Że dzieci tak pięknie śpiewają kolędy?

Przecież święta mamy,
I opłatkiem się dzielimy,
Wszystkim szczęścia dziś życzymy.

Pragniemy  złożyć Wam życzenia w dniu Bożego Narodzenia
By naszym rodzicom kochać było dane,
aby wszystkie dzieci czuły się kochane.
By zażegnać wszystko to co ludzi różni,
aby nasze ręce nie spotkały próżni.
By ludzie uśmiechem witali się co dzień.
Aby nikt przed nikim nie musiał czuć strachu,
aby biedni, bezdomni mieli skrawek dachu.
Aby każdy głodny siadł do pełnej miski,
a do drzwi samotnego zapukał ktoś bliski".

Ostatnio byłem na dniu babci i dziadka zorganizowany przez przedszkole, było naprawdę wspaniale, dzieci wraz z wychowawcami zrobili dla nas ucztę. Wiele w życiu przeżyłem, ale takiego przyjęcie w oparciu o Słowo Boże nigdy nie przeżyłem, były dla mnie najkrótsze i prawdziwe rekolekcje, a może inaczej zabawa z nauką Słowa Bożego - DZIĘKUJĘ

Wiesław, Dziadek

Byłam już osobiście w przedszkolu i rozmawiałam z kadrą i podjęłam decyzję o
zapisaniu córki od stycznia. Zalety moim zdaniem to:
- kameralność przedszkola 3 grupy
- miłe "ciocie"
- przestronne sale
- róznorodność zajęć

Jo_Ania, Mama

Nasze dzieci do przedszkola chodzą od dwóch lat, jestem wraz z żoną bardzo zadowolony z z opieki i zaangażowania opiekunów.

Tomasz Szatybełko, Tata