Nasz Dzień

Rodzaje i liczba zajęć w grupie 3-latków

 

7.00-8.45 * Schodzenie się dzieci
* Zabawy swobodne: zabawy konstrukcyjne, zabawy lalkami, samochodami, rysowanie, oglądanie książeczek, lepienie z plasteliny, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne.
* Modlitwa
* Czynności higieniczne
8.45-9.15 * Śniadanie
9.15-9.30 * Czynności higieniczne
9.30-10.30 * Zajęcia zorganizowane, zabawy dydaktyczne: utrwalające wiadomości o otoczeniu
* Zabawy ćwiczące mięśnie narządów mowy
* Zabawy uczące rozróżniania przedmiotów, np. barwy, kształtu i wielkości.
10.30-11.30 * Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, spacery
11.30-11.45 * Zabawy ruchowe zorganizowane, np. zabawa ze śpiewem, zabawa w kole itp.
11.45-12.00 * Czynności higieniczne
* Modlitwa
12.00-12.45 * Obiad
12.45-14.15 * Odpoczynek
* Zabawy swobodne, spacery, słuchanie bajek, muzyki
14.15-14.30 * Zabawy ruchowe zorganizowane
* Czynności higieniczne
14.30-15.00 * Podwieczorek
15.00-16.30 * Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym
* Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4 – letnich

 

Czas Rodzaj aktywności dzieci Czas realizacji podstawy programowej
7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci 4 i 5 letnich do jednej sali.Zajęcia integrujące w grupie zróżnicowanej wiekowo. Zajęcia wyrównawcze i indywidualne lub w małych zespołach. Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań
Realizacja podstawy programowej 8:00-13:00 8:00-8:50 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieciZabawy ruchowe i rytmiczno-ruchowe
8:50-9:00 Przygotowanie do śniadania : sprzątanie zabawek, czynności higieniczne w łazience, modlitwa poranna
9:00-9:30 Śniadanie
9:30-10:05 Zintegrowane zajęcia programowe i zabawy organizowane z całą grupą
10:05- 10:25 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
10:25-10:35 Czynności samoobsługowe w szatni
10:35-11:50 Zajęcia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (organizowane i swobodne), spacery i wycieczki plenerowe, pobyt na placu zabaw
11:50 - 12:00 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu, modlitwa przed posiłkiem
12:00-12:45 Obiad
12:45-13:00 Higiena poobiednia
13:00-16:00 13:00-14:15 Odpoczynek poobiedni , słuchanie muzyki relaksacyjnej, spotkanie z literaturą dziecięcą
14:15-14:30 Czynności porządkowo-higieniczne, zabawy Ruchowe ze śpiewem
14:30-15:00 Podwieczorek
15:00-16:30 Zabawy swobodne i organizowane w Sali lub w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci

 

 

 Ramowy rozkład dnia w grupie 5-latków

 

7.00 – 8.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA. ZABAWY DOWOLNE SŁUŻĄCE REALIZACJI POMYSŁÓW DZIECI.
8.30 - 8.50 ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ. ĆWICZENIA OGÓLNO-ROZWOJOWE (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). ROZMOWY KIEROWANE NA TEMATY ZGODNE
Z ZAINTERESOWANIAMI DZIECI. ĆWICZENIA PORANNE. MODLITWA PORANNA.
8.50 - 9.00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA.
9.00 - 9.30 ŚNIADANIE.
9.30 - 11.00 REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH ZGODNIE Z PROGRAMEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
11.00 - 11.45 SPACERY, ZABAWY RUCHOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU LUB W SALI; ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE.
11.45 - 12.00 WSPÓLNA MODLITWA. PRZYGOTOWANIE DO OBIADU.
12.00 - 12.30 OBIAD.
12.30 – 13.00 ĆWICZENIA RELAKSACYJNE, GŁOŚNE CZYTANIE BAJEK, OPOWIADAŃ. AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI KLASYCZNEJ.
13.00 - 14.15 REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH ZGODNIE Z PROGRAMEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO- DRUGIE ZAJĘCIE.
14.15 - 14.30 WSPÓLNA MODLITWA.
PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU.
14.30 - 15.00 PODWIECZOREK.
15.00 - 16.30 PRACA KOREKCYJNO - WYRÓWNAWCZA STOSOWNIE DO WYNIKÓW DIAGNOZY. ZABAWY DOWOLNE WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ DZIECI. ZABAWY NA PRZEDSZKOLNYM PLACU ZABAW. ROZCHODZENIE SIĘ DO DOMU.

 

Ramowy rozkład dnia w grupie 6-latków

 

7.00 – 8.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA. ZABAWY DOWOLNE SŁUŻĄCE REALIZACJI POMYSŁÓW DZIECI.
8.30 - 8.50 ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ. ĆWICZENIA OGÓLNO-ROZWOJOWE (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). ROZMOWY KIEROWANE NA TEMATY ZGODNE
Z ZAINTERESOWANIAMI DZIECI. ĆWICZENIA PORANNE. MODLITWA PORANNA.
8.50 - 9.00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA.
9.00 - 9.30 ŚNIADANIE.
9.30 - 11.00 REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH ZGODNIE Z PROGRAMEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
11.00 - 11.45 SPACERY, ZABAWY RUCHOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU LUB W SALI; ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE.
11.45 - 12.00 WSPÓLNA MODLITWA. PRZYGOTOWANIE DO OBIADU.
12.00 - 12.30 OBIAD.
12.30 – 13.00 ĆWICZENIA RELAKSACYJNE, GŁOŚNE CZYTANIE BAJEK, OPOWIADAŃ. AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI KLASYCZNEJ.
13.00 - 14.15 REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH ZGODNIE Z PROGRAMEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO- DRUGIE ZAJĘCIE.
14.15 - 14.30 WSPÓLNA MODLITWA.
PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU.
14.30 - 15.00 PODWIECZOREK.
15.00 - 16.30 PRACA KOREKCYJNO - WYRÓWNAWCZA STOSOWNIE DO WYNIKÓW DIAGNOZY. ZABAWY DOWOLNE WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ DZIECI. ZABAWY NA PRZEDSZKOLNYM PLACU ZABAW. ROZCHODZENIE SIĘ DO DOMU.

Ostatnio byłem na dniu babci i dziadka zorganizowany przez przedszkole, było naprawdę wspaniale, dzieci wraz z wychowawcami zrobili dla nas ucztę. Wiele w życiu przeżyłem, ale takiego przyjęcie w oparciu o Słowo Boże nigdy nie przeżyłem, były dla mnie najkrótsze i prawdziwe rekolekcje, a może inaczej zabawa z nauką Słowa Bożego - DZIĘKUJĘ

Wiesław, Dziadek

Byłam już osobiście w przedszkolu i rozmawiałam z kadrą i podjęłam decyzję o
zapisaniu córki od stycznia. Zalety moim zdaniem to:
- kameralność przedszkola 3 grupy
- miłe "ciocie"
- przestronne sale
- róznorodność zajęć

Jo_Ania, Mama

Nasze dzieci do przedszkola chodzą od dwóch lat, jestem wraz z żoną bardzo zadowolony z z opieki i zaangażowania opiekunów.

Tomasz Szatybełko, Tata