Z życia przedszkola – Wielka Środa (12 kwietnia)

W Wielką Środę (12 kwietnia) zostały nagrodzone dzieci, które wzięły udział w konkursie na najpiękniejszą pisankę. Klara otrzymała dyplom i nagrodę.

Jednocześnie przedszkolaki tego dnia przyszły odświętnie ubrane i miały uroczysty obiad świąteczny.

W środę 26 kwietnia o godzinie 17.30 odbyło się zebranie dla rodziców dzieci z przedszkola. Prelekcję na temat „Media – instrukcja obsługi” wygłosiła pani Wioletta Wiśniewska.

Poprzednim razem miała prelekcję do rodziców ze szkoły katolickiej i mówiła o cyberprzemocy. Tym razem pani Wiśniewska mówiła o zagrożeniach płynących z oglądania telewizji przez dzieci w wieku przedszkolnym. Na początku zadała pytanie: kiedy rodzice powinni zdobyć wiedzę o szkodliwości i negatywnym wpływie tego medium na rozwój dziecka. Padłu dwie odpowiedzi: jeszcze przed urodzeniem się dziecka oraz w wieku około czterech lat. Otóż jak powiedziała prelegentka, dziecko do drugiego roku życia nie powinno oglądać telewizji, gdyż z byt wczesne i zbyt intensywne korzystanie z urządzeń typu telewizor, tablet, komputer, telefon może być szkodliwe dla dziecka. Jak podała pani Wiśniewska 60% rodziców w naszym kraju udostępnia dzieciom telefon lub tablet, żeby je uspokoić. Natomiast 18 procent rodziców daje dziecku te urządzenia, aby zasnęło.

Trzeba zadać sobie pytanie: dlaczego telewizor i ekran telefonu tak hipnotyzuje nasze dzieci? Otóż ekran tych urządzeń emituje 120 000 impulsów na sekundę. Wpływ mediów na dziecko jest bezpośredni, kumulatywny i podświadomy. Treści, które podawane są w mediach dziecko siedmio-dziewięcioletnie przyjmuje jako prawdę absolutną, starsze dziesięcio- dwunastoletnie – szuka tam wzorców do naśladowania. Dzieci trzynasto-piętnastoletnie – przeżywają te treści bardzo emocjonalnie, wówczas maleje autorytet rodziców, a wzrasta autorytet kolegów. Dopiero młodzież szesnasto- osiemnastoletnia może oglądać w sposób krytyczny podane w mediach treści. Kiedyś rodzina zasiadała do stołu nakrytego talerzami i sztućcami i rozmawiali ze sobą. Obecna rodzina tak samo zasiada do posiłku tylko każdy ze swoim telefonem, smartfonem czy tabletem i rozmawia ze wszystkimi tylko nie z najbliższymi. – Komuś zależy i ktoś wykorzystuje wpływ mediów na nasze dzieci, dlatego uczmy dzieci świadomego korzystania z różnych dobrodziejstw cywilizacyjnych – zakończyła swoją prelekcję Wioletta Wiśniewska.

We czwartek 27 kwietnia o godzinie 13.00 odbyło się przedstawienie pt.: „Opowieść o talentach” w wykonaniu Teatrzyku EDEN.

Tekst i zdjęcia: Joanna Jakubowska

Comments are closed.