Modlitwa o beatyfikację

Modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek

Służebnica Boża Matka Anna Kaworek

Służebnica Boża Matka Anna Kaworek

Boże w Trójcy Jedyny,
uwielbiamy Cię za dar Twojej pokornej Służebnicy
Matki Anny Kaworek,
której serce rozmiłowane w Tobie rozpaliłeś ogniem miłości

do dziecka biednego i wszystkich potrzebujących
oraz dałeś Jej moc wiernego trwania pośród przeciwności.
Racz ukazać przez nią potęgę Twojej dobroci i miłości,
i obdarzyć Ją chwałą ołtarzy.
Przez Jej wstawiennictwo udziel nam łaski ...
o którą prosimy Cię z ufnością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...)

O łaskach otrzymanych przez przyczynę Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek
prosimy powiadomić Siostry Michalitki.