Nasz dzień - ramowy program

Grupa 3-latków

 

7.00-8.45 * Schodzenie się dzieci
* Zabawy swobodne: zabawy konstrukcyjne, zabawy lalkami, samochodami, rysowanie, oglądanie książeczek, lepienie z plasteliny, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne.
* Modlitwa
* Czynności higieniczne
8.45-9.15 * Śniadanie
9.15-9.30 * Czynności higieniczne
9.30-10.30 * Zajęcia zorganizowane, zabawy dydaktyczne: utrwalające wiadomości o otoczeniu
* Zabawy ćwiczące mięśnie narządów mowy
* Zabawy uczące rozróżniania przedmiotów, np. barwy, kształtu i wielkości.
10.30-11.30 * Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, spacery
11.30-11.45 * Zabawy ruchowe zorganizowane, np. zabawa ze śpiewem, zabawa w kole itp.
11.45-12.00 * Czynności higieniczne
* Modlitwa
12.00-12.45 * Obiad
12.45-14.15 * Odpoczynek
* Zabawy swobodne, spacery, słuchanie bajek, muzyki
14.15-14.30 * Zabawy ruchowe zorganizowane
* Czynności higieniczne
14.30-15.00 * Podwieczorek
15.00-16.30 * Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym
* Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

Grupa 4 – latków

 

Czas Rodzaj aktywności dzieci

7:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci 4 i 5 letnich do jednej sali.Zajęcia integrujące w grupie zróżnicowanej wiekowo. Zajęcia wyrównawcze i indywidualne lub w małych zespołach. Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań
Realizacja podstawy programowej 8:00-13:00 8:00-8:50 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieciZabawy ruchowe i rytmiczno-ruchowe
8:50-9:00 Przygotowanie do śniadania : sprzątanie zabawek, czynności higieniczne w łazience, modlitwa poranna
9:00-9:30 Śniadanie
9:30-10:05 Zintegrowane zajęcia programowe i zabawy organizowane z całą grupą
10:05- 10:25 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
10:25-10:35 Czynności samoobsługowe w szatni
10:35-11:50 Zajęcia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (organizowane i swobodne), spacery i wycieczki plenerowe, pobyt na placu zabaw
11:50 – 12:00 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu, modlitwa przed posiłkiem
12:00-12:45 Obiad
12:45-13:00 Higiena poobiednia
13:00-16:00 13:00-14:15 Odpoczynek poobiedni , słuchanie muzyki relaksacyjnej, spotkanie z literaturą dziecięcą
14:15-14:30 Czynności porządkowo-higieniczne, zabawy Ruchowe ze śpiewem
14:30-15:00 Podwieczorek
15:00-16:30 Zabawy swobodne i organizowane w Sali lub w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci

 

 

Grupa 5-latków

 

7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.30 – 8.50 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np. Rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne
z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne. Modlitwa poranna.
8.50 – 9.00 Przygotowanie do śniadania.
9.00 – 9.30 Śniadanie.
9.30 – 11.00 Realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.
11.00 – 11.45 Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.
11.45 – 12.00 Wspólna modlitwa. Przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.30 Obiad.
12.30 – 13.00 Ćwiczenia relaksacyjne, głośne czytanie bajek, opowiadań. Aktywne słuchanie muzyki klasycznej.
13.00 – 14.15 Realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z programem wychowania przedszkolnego- drugie zajęcie.
14.15 – 14.30 Wspólna modlitwa.
Przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00 Podwieczorek.
15.00 – 16.30 Praca korekcyjno – wyrównawcza stosownie do wyników diagnozy. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw. Rozchodzenie się do domu.

 

 

Grupa 6-latków

 

7.00 – 8.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.30 – 8.50

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np. Rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne
z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne. Modlitwa poranna.

8.50 – 9.00

Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30

Śniadanie.

9.30 – 11.00

Realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.

11.00 – 11.45

Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.

11.45 – 12.00

Wspólna modlitwa. Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30

Obiad.

12.30 – 13.00

Ćwiczenia relaksacyjne, głośne czytanie bajek, opowiadań. Aktywne słuchanie muzyki klasycznej.

13.00 – 14.15

Realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z programem wychowania przedszkolnego- drugie zajęcie.

14.15 – 14.30

Wspólna modlitwa.
Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00

Podwieczorek.

15.00 – 16.30

Praca korekcyjno – wyrównawcza stosownie do wyników diagnozy. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw. Rozchodzenie się do domu.

 

Tutaj się mieścimy