Nasi Patronowie

Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła

Nasze przedszkole jest prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Sw.Michała Archanioła – o popularnej nazwie michalitki jest instytutem zakonnym, w którym siostry łączą postawę kontemplacyjnego uwielbienia Boga z czynną miłością apostolską realizowaną w pracy wychowawczej, katechetycznej, charytatywno-społecznej, w duszpasterstwie parafialnym i na misjach. Zgromadzenie założył pod koniec XIX wieku bł. ks. Bronisław Markiewicz przy współudziale Sługi Bożej m. Anny Kaworek. Podstawą życia sióstr są dwie zasady: Któż jak Bóg i Powściągliwość i Praca. Głównym patronem wspólnoty jest św. Michał Archanioł pierwszy obrońca chwały Bożej i zwycięstwa prawdy.

Św. Michał Archanioł

Św. Michał Archanioł

Bł. ks. Bronisław Markiewicz

Bł. ks. Bronisław Markiewicz

Matka Anna Kaworek

Matka Anna Kaworek

Św. Jan Paweł II

Św. Jan Paweł II